ข้อกำหนด ISO9001:2015 Version ใหม่

สมัครขอรับบริการฝึกอบรม In-house Training ได้ที่ ใบสมัคร

 ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001:2015

            

            ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ลูกค้ามีความต้องการที่มากขึ้นและมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น การส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม และเพื่อความอยู่รอดและการประความสำเร็จในระยะยาว เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) สามารถช่วยท่านในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและการแข่งขัน การระบุโครงสร้างและข้อกำหนดของระบบริการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับท่าน การได้รับความเข้าใจอย่างละเอียดของประวัติความเป็นมาและการพัฒนาการของมาตรฐาน ISO9001:2015

ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรอบรมในครั้งนี้

 1. ความสำคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO9001:2015 ระบบบริหารคุณภาพ

 2. ข้อกำหนดที่สำคัญ และคำศัพท์ คำจัดกัดความของมาตรฐาน ISO9001:2015

 3. โครงสร้างของมาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งรวมเข้าด้วยกันกับ Annex SL กรอบทั่วไปสำหรับมาตรฐานระบบการจัดการ

 4. เเนวคิดหลัก เช่น ความคิดตามความเสี่ยง, การเข้าถึงกระบวนการ,หลักการ Plan-Do-Cheack-Act และหลักการบริหาร 7 ประการ

ประโยชน์ของการอบรมในครั้งนี้

 1. ระบุข้อกำหนดที่สำคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO9001:2015

 2. การจัดการที่มีคุรภาพ และขับเคลื่อนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 3. การทำตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพเป็นหัวใจขององค์กร

 4. ดึงดูดและรักษาลูกค้าโดยการสามารถทำได้ตามข้อกำหนดลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาค

ราคา

 
 • ราคาบุคคลทั่วไป 15,000 บาท | ราคาสมาชิก 13,500 บาท

 • ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

 • ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับใบประกาศนยบัตรรับรอง ฟรี !