ให้บริการ One Stop Servie ที่ปรึกษาช่วยติดต่อภาครัฐต่างๆ

ลำดับ

รายการบริการ

จำนวน

ค่าบริการ (บาท)

1.           

บริการยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงงาน (รง.4) กรณีโรงงานใหม่

1 รายการ

50,000 – 90,000 บาท

2.           

บริการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน (รง.4) กรณีโรงงานเก่า

1 รายการ

120,000 – 200,000 บาท

3.           

บริการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1)

1 รายการ

72,000 บาท

4.           

บริการยื่นขอบริการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (อ.2)

1 รายการ

102,000 บาท

5.           

บริการขอใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7)

1 รายการ

30,000 – 60,000 บาท

6.           

บริการขอจดทะเบียน/จดแจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.3/สบ.5/อ.17)

1 รายการ

20,000 บาท

7.           

บริการขอจดทะเบียน/จดแจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.7)

1 รายการ

10,000 บาท

8.           

บริการขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบการเครื่องสำอาง

1 รายการ

7,100 บาท

9.           

บริการขอเลขจดแจ้งเครื่องสำอาง

1 รายการ

3,000 บาท

10.      

บริการยื่นขอใบรับรองการส่งออก (Certificate of Free sale)

1 รายการ

10,000 บาท

11.      

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์

·      เครื่องดื่ม                         

·      น้ำจิ้ม,น้ำสลัด                                                                                                                                                                              

·      อาหารทั่วไป เช่นเนื้ออบ,ผลไม้อบแห้ง 

·      เนื้อสัตว์แปรรูป เช่นไส้กรอก,ลูกชิ้น

·      อาหารกระป๋อง,อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท

 

1 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

 

40,000 บาท

45,000 บาท

45,000 บาท

50,000 บาท

60,000 บาท

12.      

บริการออกแบบ

·      โลโก้

·      แพคเกจจิ้ง

·      โลโก้ + แพคเกจจิ้ง+ แบรนเนอร์

 

 

9,000 บาท

16,000-25,000บาท

25,000-30,000 บาท

13.      

บริการยื่นขอการรับรองฮาลาล

1 รายการ

25,000 บาท

14.      

บริการเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับการตรวจประเมินระบบ GMP/HACCP

4 MD.

20,000 บาท

15.      

บริการช่วยแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินขอรับการตรวจประเมินระบบ GMP/HACCP/ISO9001/14001/180001

2 MD.

10,000 บาท

16.      

บริการดูแลรักษาระบบเอกสารตามระบบคุณภาพ (สอดคล้องตามมาตรฐาน GMP,HACCP,HALAL, ISO9001,ISO22000,FSSC22000,BRC,)

วันละ

10,000/คน**วันขึ้นอยู่กับการประเมินที่ปรึกษา**

17.      

บริการออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างอาคารผลิต (สอดคล้องตามมาตรฐาน GMP,HACCP, GMP เครื่องสำอาง, BRC,ISO22000 และ FSSC22000)

1 รายการ

15,000 บาท

18.      

บริการให้คำปรึกษาจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ISO 90001:2015

1 รายการ

60,000-80,000 บาท

19.      

บริการให้คำปรึกษาจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ISO 14001:2015

1 รายการ

60,000-80,000 บาท