ที่ปรึกษาระบบ GMP/HACCP/ISO22000 รับ 3 อัตรา
รับ 3 อัตรา ตำแหน่ง
รายละเอียด :

รับสมัครงานตำแหน่งที่ปรึกษาจัดทำระบบ GMP HACCP ISO22000

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ติดตามที่ปรึกษาหลักในการเข้าให้บริการคำปรึกษากับลูกค้า
2. ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย
3. ติดตามความคืบหน้าจากลูกค้า พร้อมจัดทำรายงานให้ที่ปรึกษารับทราบ
4. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท คิว-ไอเอสโอ คอนซัลแต็นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านบริการให้คำปรึกษาด้านระบบคุณภาพ โดยมีงานบริการด้านต่างๆที่ครอบคลุมความต้องการในปัจจุบันได้แก่
- บริการคำปรึกษาระบบคุณภาพ TS16949 ISO14000 ISO18000 ISO9000 ISO17025 BRC HACCP GMP
- บริการฝึกอบรมภายในองค์กร (IN-HOUSE TRAINING)
- บริการขออนุญาตต่างๆกับหน่วยงานราชการเช่น ใบ รง.2 ใบ รง.4 ใบ อ.2 ใบ อ.17 ใบ สบ.5
รวมถึงบริการด้านออกแบบโรงงานให้ถูกต้องตามหลักการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาด

โดยปัจจุบันกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเป็นหลักทั้ง นักศึกษา, อาจารย์ รวมทั้งผู้ประกอบการ จึงเป็นที่ไว้วางใจในการรับงานโครงการจากภาครัฐหลายหน่วยงานเช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมจังหวัด และสถาบันอาหารเป็นต้น

สวัสดิการ

- ทุนในการฝึกอบรมประจำปี
- ประกันสังคม
- ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่
- ค่าโทรศัพท์  

- ค่าประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่งงาน)
- โบนัสตามผลงาน 0.5 - 2 เดือน ฯลฯ

ที่อยู่ : 23/18 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

ติดต่อ คุณอุ๋ม/คุณแนม

โทรศัพท์ : 02-4827961

โทรสาร : 02-4827962

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพเช่น GMP HACCP ISO22000 ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
4. สามารถเดินทาง และค้างคืนต่างจังหวัดได้
5. ใช้โปรแกรม Microsoft office, Photo shop ได้ดี
6. ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบบคุณภาพเช่น GMP BRC IFS ISO9001
7. มียานพาหนะของตัวเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. เพศชายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน: 23/18 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจำ

จำนวน : 3 อัตรา

เพศ : ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) : 20,000 บาทขึ้นไป ขึ้นกับประสบการณ์

ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี

สถานที่ : กทม. (บางแค, หนองแขม)

การศึกษา : ปริญญาตรี

คณะ : วิทยาศาสตร์

สาขา : วิทยาศาสตร์อาหาร

คณะ : อุตสาหกรรมการเกษตร

สาขา : พัฒนาผลิตภัณฑ์

คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครที่ปรึกษา ISO9001/GMP/HACCP
รับ 5 ตำแหน่ง
รายละเอียด :

บริษัท คิว-ไอเอสโอ คอนซัลแต็นท์ จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการเป็นที่ปรึกษาระบบคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยทางด้านอาหารต่างๆ เช่น ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายดีแล้ว เรายังสามารถให้คำปรึกษาในระบบISO14001:2015, ISO/TS 16949:2009, GMP/HACCP, BRC Food, BRC/IOP, IFS,ISO 22000:2005 , Global G.A.P, ISO13485:2003, ISO27001:2005, OHSAS18001, 5S ฯลฯ โดยทีมอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการอบรม จัดทำระบบรวมทั้งตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบคุณภาพมา มากกว่า 500 บริษัท


หากต้องการข้อมูลเติมสามารถติดต่อได้ที่ E Mail trai@qisoconsultant.com
หรือที่คุณตรัย  Consulting Manager 0863318455

OFFICE 02-4542631 Fax 02-4542632
 ตำแหน่ง ที่ปรึกษาระบบ ISO9001/14001/GMP/HACCP

คุณสมบัติ :


o มี Notebook และรถยนต์ส่วนบุคคล
o สามารถเดินทางเพื่อทำงาน และพักค้างคืนที่ต่างจังหวัดได้
o มีความตั้งใจ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
o สามารถอ่าน และแปลภาษาอังกฤษได้ 60%

-