การอบรมภายใน / โปรแกรมการรับรองระบบของคุณทำตามแบบแผนเฉพาะหรือไม่ ? มันสอดคล้องกับแบบแผนระดับชาติ /ระหว่างประเทศหรือไม่ ? ใช่ การตรวจประเมินภายในของ QAIC ทำปีละ 2 ครั้ง แบบแผนการตรวจประเมินทำตามแนวทางใน Guide 62 สำหรับการตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) และ Guide 66 สำหรับการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เราสามารถขอดูหลักฐานอ้างอิงของผู้ตรวจประเมิน และ ขอให้จัดคนใหม่ให้ ถ้าเราไม่พอใจ ได้ไหม ? QAIC มีความยืดหยุ่น การเปลี่ยนแปลงในทีมสามารถทำได้ถ้าจำเป็น APC สามารถทำงานกับคุณเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดของผู้ตรวจประเมินหากต้องการ คุณจัดการกับข้อร้องทุกข์อย่างไรเกี่ยวกับผู้ตรวจประเมินบางราย ? ฝ่าย บริการลูกค้าเป็นผู้จัดการข้อร้องทุกข์ให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของ QAIC ทั้งประธานและผู้จัดการโปรแกรมการตรวจประเมินอาจต้องเข้ามาแทรกแซงด้วย ผู้ตรวจประเมินที่ถูกจัดมาให้ จะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีของเราแค่ไหน ? QAIC ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เคร่งครัดของ Guide 62 และ Guide 66 เกี่ยวกับประสบการณ์และความชำนาญของผู้ตรวจประเมิน ระยะเวลาการจดทะเบียนรับรองระบบของ QAIC นานแค่ไหน ? (ใบรับรองมีอายุนานแค่ไหน?) ใบ รับรองมีอายุ 3 ปี เมื่อสิ้นปีที่ 3 การตรวจประเมินเพื่อจดทะเบียนรับรองระบบครั้งใหม่จะมีขึ้นเพื่อต่ออายุใบ รับรอง การตรวจประเมินซ้ำใช้เวลาอย่างมากสองในสามของเวลาที่ใช้ในการตรวจประเมิน ครั้งแรก เพราะความคุ้นเคยกับระบบและปัจจัยอื่น QAIC แนะนำโปรแกรมการตรวจประเมินแบบต่อเนื่อง ถ้าเลือกโปรแกรมนี้ จะทำการตรวจเยี่ยมทุกๆ 6 เดือน ซึ่งช่วยลดความจำเป็นของการตรวจประเมินซ้ำเต็มรูปแบบเมื่อสิ้นสุด 3 ปี ต้องทำ Surveillance audits บ่อยแค่ไหน? มีการ ตรวจดูแลติดตามผลทุกๆ 6 เดือน ถึงแม้ว่าลูกค้าสามารถทำได้ปีละครั้งและ 36 เดือนหลังจากการจดทะเบียนรับรองซ้ำ เราพบว่าลูกค้าไม่ชอบการตรวจประเมินซ้ำเมื่อสิ้นสุด 3 ปี เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับโปรแกรมการตรวจประเมินแบบต่อเนื่องที่ กล่าวถึงไปแล้ว ผู้รับจดทะเบียนรับรองระบบอนุญาตให้ใช้ logo หรือไม่ ? อนุญาต อาจใช้และทำ logo ในรูปของการถ่ายเป็น artwork อย่างไรก็ดี ไม่อนุญาตให้ปรากฏ logo บนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ท่าน มีแนวทางการใช้ logo ให้พร้อมกับใบรับรองและ camera-ready artwork อัตราความสำเร็จในการจด ทะเบียนรับรองระบบในการตรวจประเมินครั้งแรกมีเท่าไหร่ ? ตรวจประเมินครั้งที่ 2 เท่าไหร่ ? ต้องพยายามกี่ครั้ง ? ใน ประวัติศาสตร์ของ QAIC มีลูกค้าเพียงรายเดียวที่ไม่ได้รับการรับรองหลังการตรวจประเมินครั้งแรก QAIC ภาคภูมิใจอย่างมากในประวัติการจดทะเบียนรับรองระบบให้ลูกค้า

เพราะเหตุใดถึงต้องเลือก ? เพราะไม่มี "ผลประโยชน์ทับซ้อน" และความขัดแย้ง จากการทำธุรกิจหลายอย่าง การทำงานแบบ "มืออาชีพ" ซึ่งอ้างอิงได้จากลูกค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ทั่วโลก หัวใจในการดำเนินธุรกิจของเราคือการบริการและในฐานะผู้ให้บริการ เราขอสัญญาว่าจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า การรับรองในความสำเร็จซึ่งรับประกันได้จากความน่าเชื่อถือของรัฐบาล ความเป็น "มืออาชีพ" และความเชี่ยวชาญในการตรวจประเมินไม่ใช่ "มือใหม่" "การทำงาน" จากพนักงานที่มีประสบการณ์ มิใช่ "ผู้ที่เพิ่งจบใหม่" การดำเนินการที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มิใช่เพียงแค่การรับรองระบบ และการฝึกอบรมเท่านั้น กระบวนการตัดสินใจทางการตรวจประเมินที่ชี้แจ้งได้อย่างโปร่งใส เราเชื่อว่า การบริการของเรามิใช่เป็นเพียง "ผ่าน/ไม่ผ่าน" เราเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนความสำเร็จ และเราเชื่อว่าเราต้อง "เพิ่มมูลค่า"และเพิ่มระบบที่มีประสิทธิภาพให้ลูกค้า เราตอบทุกความต้องการของลูกค้าด้วยบริการครบวงจร ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย