สมัครบริการที่ปรึกษาระบบดังนี้ได้ที่ ใบสมัคร

 บริการยื่นเอกสารการขอนุญาตสถานที่ผลิต

 

ลำดับ

 

รายการบริการ รายการ ราคา รายละเอียด
1  บริการยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน (รง.4) กรณีโรงงานใหม่ 1 รายการ 100,000 บาท - 200,000 บาท Download
2  บริการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน (รง.4) กรณีโรงงานเก่า 1 รายการ 120,000 บาท - 200,000 บาท Download
3  บริการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1) 1 รายการ 72,000 บาท Download
4  บริการยื่นขอบริการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (อ.2) 1 รายการ 102,000 บาท Download
5  บริการขอใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7) 1 รายการ 30,000 บาท - 60,000 บาท Download
6  บริการขอจดทะเบียน / จดแจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.3 / สบ.5 / อ.17) 1 รายการ 20,000 บาท Download
7  บริการขอจดทะเบียน / จดแจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.7) 1 รายการ 7,100 บาท Download
8  บริการขอรหัสประจำตัวผู้ประกอยการเครื่องสำอาง 1 รายการ 3,000 บาท Download
9  บริการยื่นขอใบรับรองการส่งออก (Certification of Freesale) 1 รายการ 10,000 บาท Download

 

 บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ลำดับ

 

รายการบริการ รายการ ราคา รายละเอียด
1  เครื่องดื่ม 1 รายการ 40,000 บาท - 100,000 บาท Download
2  น้ำจิ้ม ,น้ำสลัด 1 รายการ 45,000 บาท - 100,000 บาท Download
3  อาหารทั่วไป เช่น เนื้ออบ, ผลไม้อบแห้ง 1 รายการ 45,000 บาท - 100,000 บาท Download
4  เนื้อสัตว์เเปรรูป เช่น ไส้กรอก ,ลูกชิ้น 1 รายการ 50,000 บาท - 100,000 บาท Download
5  อาหารกระป๋อง ,อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท                           1 รายการ 60,000 บาท - 100,000 บาท Download

 

 บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ลำดับ

 

รายการบริการ รายการ ราคา รายละเอียด
1  โลโก้  1 รายการ 9,000 บาท Download
2  แพคเกจจิ้ง 1 รายการ 16,000 บาท - 25,000 บาท Download
3  โลโก้ + เเพคเกจจิ้ง + เเบรนด์เนอร์                                      1 รายการ 25,000 บาท - 30,000 บาท Download

 

 บริการยื่นขอเอกสารจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์

 

ลำดับ

 

รายการบริการ รายการ ราคา รายละเอียด
1  ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ 1 รายการ 100,000 บาท - 200,000 บาท Download
2  บริการขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ 50,000 บาท - 100,000 บาท Download
3  บริการขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ 50,000 บาท - 100,000 บาท Download
4  บริการอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ 50,000 บาท - 100,000 บาท Download
5  บริการอนุญาตโฆษณาเครื่องมืแพทย์ 1 รายการ 50,000 บาท - 100,000 บาท Download
6  บริการให้คำปรึกษารับเเจ้งรายละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ 50,000 บาท - 100,000 บาท Download
7  บริการให้คำปรึกษารับแจ้งรายละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์               1 รายการ 50,00 บาท - 100,000 บาท Download

 

 อื่น ๆ

 

ลำดับ

 

รายการบริการ รายการ ราคา รายละเอียด
1  บริการยื่นขอการรับรองฮาลาล                  1 รายการ             25,000 บาท         Download
2  บริการออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างอาคารผลิตตามหลัก GMP/HACCP 1 รายการ            15,000 บาท        Download