สมัครบริการที่ปรึกษาระบบดังนี้ได้ที่ ใบสมัคร

ลำดับ รายการบริการ รายงาน

 

SMEs ขนาเล็ก

(พนักงานไม่เกิน 50 คน)

ราคา : MD

 

SMEs ขนาดกลาง

(พนักงาน 51-200 คน )

ราคา : MD

SMEs ขนาดใหญ่

(พนักงาน 201 คนขึ้นไป)

ราคา : MD

รายละเอียด

 

1

 

 ISO 9001 : 2015

1 ระบบ

10,000 : 10 MD

10,000 : 15 MD

10,000 : 20 MD

Download

2

 

 ISO 9001: 2015 Upgrade

 

 

1 ระบบ

 

 

10,000 : 5 MD

 

 

10,000 : 8 MD

 

 

10,000 : 10 MD

 

Download

3

 

 ISO 14001 : 2015

 

 

1 ระบบ

 

 

10,000 : 10 MD

 

 

10,000 : 15 MD

 

 

10,000 : 20 MD

 

Download

 

4

 

 

 ISO 14001 : 2015 Upgrade

 

 

1 ระบบ

 

 

10,000 : 5 MD

 

 

10,000 : 8 MD

 

 

10,000 : 10 MD

 

Download

 

5

 

 

 IATF 16949

 

 

1 ระบบ

 

 

10,000 : 10 MD

 

 

15,000 : 15 MD

 

 

15,000 : 20 MD

 

Download

 

6

 

 

 IATF 16949 Upgrade

 

1 ระบบ

10,000 : 5 MD 15,000 : 8 MD 15,000 : 10 MD Download

 

7

 

 

 OHSAS 18001:2007

 

1 ระบบ 10,000 : 10 MD 10,000 : 15 MD 10,000 : 20 MD Download

 

8

 

 

 ISO 13485

 

1 ระบบ 10,000 : 10 MD 15,000 : 15 MD 15,000 : 20 MD Download

 

9

 

 ISO/IEC 17025

 

1 ระบบ 10,000 : 10 MD 15,000 : 15 MD 15,000 : 20 MD Download

 

10

 

 ISO 50001 : 2011 1 ระบบ 10,000 : 10 MD 15,000 : 15 MD 15,000 : 20 MD Download

 

11

 

 มรท.8001 : 2553 1 ระบบ 10,000 : 8 MD 10,000 : 10 MD 10,000 : 12 MD Download

 

12

 

 CSR IECC 1 ระบบ 10,000 : 8 MD 10,000 : 10 MD 10,000 : 12 MD Download

 

13

 

 GMP 1 ระบบ 10,000 : 8 MD 10,000 : 10 MD 10,000 : 12 MD Download

 

14

 

 HACCP 1 ระบบ 10,000 : 8 MD 10,000 : 10 MD 10,000 : 12 MD Download

 

15

 

 GMP&HACCP 1 ระบบ 10,000 : 10 MD 10,000 : 12 MD 10,000 : 15 MD Download

 

16

 

 ISO22000 : 2005 1 ระบบ 15,000 : 10 MD 15,000 : 15 MD 15,000 : 20 MD Download

 

17

 

 FSSC22000 1 ระบบ 15,000 : 10 MD 15,000 : 15 MD 15,000 : 20 MD Download

 

18

 

 BRC Revision 7 1 ระบบ 15,000 : 10 MD 15,000 : 15 MD 15,000 : 20 MD Download

 

19

 

 IFS 1 ระบบ 15,000 : 10 MD 15,000 : 15 MD 15,000 : 20 MD Download